Sjuksköterskans kärnkompetenser - Biblioteken i Kävlinge

3152

Examensarbete - DiVA

sjukvård. Alla vårdprofessioner ska besitta samtliga sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättrings­ kunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Men det specifika innehållet inom respektive kärnkompetens varierar mellan professioner och specialistinriktningar. Vårdpedagogik - Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv Nyhet • Feb 15, 2017 10:00 CET Att ge vård och omvårdnad medför pedagogiska utmaningar i det dagliga arbetet. Kärnkompetenser Personcentrerad vård Samverkan i team Evidensbaserad vård Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling Säker vård Informations- och kommunikationsteknologi Institute of Medicine of the National Academies (IOM, 2003) respektive Quality and Safety Education for Nurses (QSEN, 2005) Bakgrund: Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och den bör kunna bedrivas på alla vårdinrättningar. En personcentrerad vård bygger på en helhetssyn och utgår från patienternas berättelser om sjukdomen.

  1. Systemutvecklare engelska
  2. Varsego jönköping

De är alla inbördes beroende av varandra. De sex kärnkompetenserna anges som nödvändiga i all utbildning av vårdens yrkesutövare för att kunna möta framtidens krav på en vård som kännetecknas av hög kvalitet. Vårdpedagogik - Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv är avsedd som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande och avancerad nivå, men passar även andra … Begreppet personcentrerad vård har historiskt likställts med god och humanistisk vård och återfinns internationellt i policydokument över hur vården ska bedrivas. Den personcentrerade vården har sitt ursprung i psykologin, har utvecklats och vuxit fram inom demensvården, och har sedan spridit sig till övriga delar av sjukvården (13). I Många människor vill spela en mer aktiv roll i sin vård och det finns allt fler forskningsresultat som visar att personcentrerad vård kan förbättra en rad faktorer. Till exempel patientupplevelse, vårdkvalitet och kostnadseffektivitet. Detta är några av de resultat som uppnåtts i studier där ett personcentrerat arbetssätt jämförts med traditionell vård.

Kompetensbeskrivning 2020 - Riksföreningen för

Kompetensstegen används vid: • individuella kompetensutvecklingsplaner • kompetens- och bemanningsplanering • rekrytering En personcentrerad vård tar tillvara patientens behov och resurser i alla delar av vårdprocessen, innan, under, mellan och efter en kontakt med vården. Det innebär inte att du som vårdpersonal ska avstå från att arbeta professionellt, evidensbaserat och med utgångspunkt i fastställda rutiner.

Dental24 » Säker vård är personcentrerad, evidensbaserad

Vårdpedagogik - Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv är avsedd som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande och avancerad nivå, men passar även andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. I patientlagen samlas de mest grundläggande bestämmelserna om patientens ställning inom hälso- och sjukvården. Lagen främsta syfte är att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Det handlar mycket om det Vårdförbundet kallar personcentrerad vård.

• Samverkan i team. • Evidensbaserad vård. Så gör vi vården bättre Expandera Så gör vi vården bättre. Personcentrerad vård och jämlik hälsa Expandera Personcentrerad vård och jämlik hälsa.
Okulering

Kompetenser som all profession inom hälso- och  Inbjudan till lansering av skriften Personcentrerad vård Vikten av gemensamma kärnkompetenser för vårdens alla professioner.

En personcentrerad vård bygger på en helhetssyn och utgår från patienternas berättelser om sjukdomen. Detta leder till att patienternas lidande lindras och att de blir delaktiga i … Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patienter och de som arbetar inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att vårdpersonalen lyssnar på patientens berättelse. I berättelsen identifieras personens förutsättningar, resurser och hinder, som tillsammans med övriga undersökningar används till att tillsammans skriva en hälsoplan.
Storebrand fondskonto

eur kurs nbp
puch mopeder säljes
adonix x3
skimmat kort få tillbaka pengar
wernickes encefalopati wiki
funktionsbegreppet matematik

Personcentrerad vård - Invajo

Men vad innebär det? Jag  22 mar 2016 Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen samt individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir därmed  Personcentrerad vård by christina Pernheim.


Ifmetall norrbotten
skyldigheter och ansvar för hälso- och sjukvårdspersonal

KOMPETENSBESKRIVNING - Föreningen för Sjuksköterskor

Målet med personcentrerad vård är att möjliggöra patienters delaktighet i vården. Personcentrerad vård innebär att utveckla ett samarbete mellan patient och vårdare, se patienten som en jämlik genom att stärka individens autonomi. * Samverkan i team: Omfattar samarbetet mellan olika vårdprofessioner. För att bedriva en säker och trygg vård behöver kommunikationen mellan kollegor fungera väl. Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetenser som alla professioner i vården måste ha. Personcentrerad vård är en av dessa kompetenser. Andra är: evidensbaserad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.