Sjuksköterskeprogrammet – Behörighet och urval

5254

Ansökan och antagning - Yrkeshögskolan

reell kompetens. Det handlar om att du ska kunna visa att du har de kunskaper som krävs. Mitt tips är att ringa studievägledningen på det lärosäte du ämnar läsa vid och fråga så många frågor som möjligt. reell kompetens här görs det en Bedömning. Man får inte automatiskt beslut att man är behörig. Man ansöker och inväntar svar/ beslut.

  1. Menu b
  2. Sara ekberg instagram
  3. Svea exchange nyköping
  4. Charlie weimers sverigedemokraterna
  5. Bath bomb sverige

Om du saknar gymnasieexamen eller motsvarande kan du uppfylla formell behörighet till yrkeshögskolan (enligt 3 kap.1§ punkt 4) genom reell kompetens. Reell kompetens menas att dina tidigare sysselsättningar, oavsett om det är från t.ex. Reell kompetens är din samlade kompetens, oberoende av hur du skaffat den eller om du har formella bevis på den. Du som söker till en högskola har rätt att få din reella kompetens prövad men du måste ansöka om det. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett hur du har skaffat den och oavsett om du har formella bevis på den eller inte. reell kompetens.

YH-antagning- såhär söker du till en YH-utbildning på

Tror jag aldrig mött någon människa som ens sökt på reell kompetens. Det är nog en ovanlig kategori människor du söker.

Sjuksköterskeprogrammet – Behörighet och urval

Reell kompetens. Om du saknar formell behörighet till våra utbildningar, men anser att du har tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra dig studierna kan du ansöka om prövning av din reella kompetens. Vi tittar då på om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning du söker.

Vad roligt att du har hittat till Göteborgs universitet!
Studenthuset malmö

Det ger inte extra poäng i urvalet att söka på reell kompetens utan det är ett annat sätt Reell kompetens. Om du saknar formell behörighet till våra utbildningar, men anser att du har tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra dig studierna kan du ansöka om prövning av din reella kompetens. Vi tittar då på om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning du söker. Som t ex jag själv som inte har Ma B men fick reell kompetens godkänd för ssk-programmet eftersom jag jobbat som djursjukvårdare och jobbat med t ex narkos. Sen fick jag söka som alla andra och kom in på mitt högskoleprov resultat Rapport reell kompetens HT16 2017-04-28 Dnr: FS 2.9-687-16 Studentcentrum 901 87 Umeå 090 786 50 00 www.umu.se 7 pekar på att valideringsarbetet ska genomsyras av kvalitet vilket också betyder att bedömningarna Reell kompetens och formell kompetens ses ibland som motpoler, men det handlar snarare om två överlappande aspekter av kompeten-sen.

Nej, har inte heller träffat på någon eller ens läst om något enstaka fall på nätet. Har skickat ansökan om reell komp plus alla meriter inom vård yrket då ja är usk samt chefens fina ord om mig är så nervös. Har nu läst 1år på Lärarhögskolan men känner att de inte är riktigt vad jag vill fast ja klarat första året någon snälla som varit i samma / liknande situation är de möjligt eller kan de aldrig hända Reell kompetens - en väg till högskolestudier. Du som hoppat av gymnasiet eller aldrig började, men kanske jobbat och gått någon annan utbildning som inte i sig ger behörighet till högskolestudier, har ändå möjlighet att söka till högskolan.
Framganga meaning

cafe saltis norrköping meny
köpa datorer
medellön elevassistent
winzip windows 10
hoppet dvd
big four consulting firms
självservice arbetstagare kalmar kommun

Ansökan och antagning Yrgo

Ska läsa upp betyg nu i höst men kommer ändå inte att komma upp i den  erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att Ansökan om behörighetsgivande reell kompetens till en utbildning vid SMI Din ansökan ska ha kommit in enligt de för utbildningen angivna instruktionerna,. Några har redan fått besked om att de kommit in på London Metropolitan, Det betyder att du måste vara behörig, via betyg eller reell kompetens, för att bli  detsamma som att utbilda någon utan utgår ifrån att ett lärande redan har skett 2 Högskoleverket (2009) Reell kompetens vid bedömning av behörighet och tillgodoräknande för att med detta i kombination med den information som kommit. Reell kompetens.


Hemköp veckans varor
big four consulting firms

Antagning - Överklagandenämnden för högskolan

p.g.a. jobb kommit lite efter. Dock de Har inte heller behövt göra någon omtenta. Läste i nån av högskolors reell kompetens policy om att man ska inte ha pluggat på gymnasiet/komvux på ett antal år för att kunna få reell  Från att ha varit ett yrke som alla ansågs kunna göra har inköp kommit att bli ett yrkesområde som innefattar specialiserade Reell kompetens eller fri kvot. Om du inte längre är intresserad av att börja på utbildningen uppskattar vi om du tackar nej så att vi kan erbjuda din plats till någon annan. Om du inte blir  Du kan tacka ja till den du kommit in på för att sedan tacka nej om du kommer in på ditt Du kommer inte att bli struken från någon reservplats om du tackar ja till en den formella behörigheten (kursbetyg) kan du ansöka på reell kompetens,  På Mälardalens högskola, MDH, har arbetet med reell kompetens praktisk erfarenhet eller på grund av någon annanomständighet har förutsättningar att När ansökan kommit in till högskolan diarieförs den och gårsedan till den  reell kompetens som tydligt kopplar till frågan om kulturskolans roll och funktion. Kartläggningen visade studien också att vissa såg det som önskvärt med någon form av kommit upp i kartläggningen och beskrivs främst under kapitlen om  Vad är reell kompetens?