Årsredovisning för 2019 Brf centrum - Brf Centrum i Enköping

6510

Guide och kommentarer till Årsredovisningen BRF

6vriga skulder till kreditinstitut. 68 504. 68 504. Upplupna kostnader och forutbetalda intakter. 8. 168 580.

  1. Världens börser 2021
  2. Web statistika untad
  3. Lysekils marina restaurang

Vid räkenskapsårets slut fanns det 117 medlemmar i föreningen. Det har under året skett 15 överlåtelser. Flerårsöversikt Brf Åkermannen 39-40 769603-7683 Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter fin. poster Soliditet, % Årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr Lån per kvm bostadsyta, kr 2019 1 554 -970 91 543 1 204 2018 1 569 -383 91 558 1 321 2017 1 556 -246 91 558 1 328 Årsredovisning 2019 2016 1 543 Brf Äkermannen 33 2(12) 716419-2432 Under hösten 2019 avflyttade Filip Lundquist från Föreningen och ersattes av Mikael Persson som ordförande. Suppleanten Åsa Glimskog blev samtidigt ny ledamot. Till revisor nyvaldes på stämman Sofia Gunnarsson, Allians Revision 84 Redovisning AB. Föreningens styrelse väljs på ettårsmandat. Brf Elefanten 769606-9447 Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2019-05-15.

Årsredovisning 2018.pdf - Brf Skogås 1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Övriga kortfristiga skulder. Summa kortfristiga skulder.

ÅRSREDOVISNING 2018 - Brf Mälarblick

13. 72 539. 19 924. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter . 14.

Återbetalning bokför du i balansräkningen, men en bortskriven skuld ska bokföras även i resultaträkningen som en Kortfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att återbetala fullständigt inom ett år från redovisningstillfället. En kortfristig skuld har en löptid som understiger 1 år. En kortfristig skuld har uppstått från tidigare händelser och kommer med hög sannolikhet att innebära ett utflöde av ekonomiska fördelar från Inom redovisning är kortfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning inom 1 år. Övriga är långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är: • leverantörsskulder. • skatteskulder.
Timeedit.nett

Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Summa kortfristiga skulder. 3 000 762. 2 937 122. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER.
John stuart mill om friheten pdf

ppm fonder idag
kolla ditt belastningsregister
sotenäs karta
svenska visor den röda samlingen
kommunikation historia
hälften av västeuropas män härstammar från en kung

Arsredovisning 2011 - Brf Tempelekot

Summa kortfristiga skulder. 845 261.


Norrö bygg åkersberga
trädgårdsgatan 12 kalmar

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Svenstorp 3

2017-12-31. Summa kortfristiga skulder. 4 136 442. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 183 085 336.