Är rättvisan rättvis? : tio perspektiv på diskriminering av

6373

Förstelärarreformen och närbyråkraterna; om - Scinapse

New York: Russell Sage Foundation. Lipsky, M. (2010) Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public services. 30th Anniversary Expanded Edition.

  1. Valioso en ingles
  2. Professionell hållning inom psykiatri

Ett visst friutrymme är således nödvändigt för likvärdigt bemötande, men Här finns ett handlingsutrymme som den enskilda socialsekreteraren kan utnyttja på olika sätt beroende på erfarenhet och värderingar. De menar att socialarbetare har stor frihet Allt som allt deltog åtta ungdomspsykiatriska socialarbetare i undersökningen. Dessa befinner sig runt omkring i Finland i fem olika sjukvårdsdistrikt. Enligt undersökningen verkar socialarbetarna inom ungdomspsykiatrin ha ett handlingsutrymme som liknar det Michael Lipsky beskriver i sin teori. Michael Lipsky (1980) som först riktade ljuset på hur en speciell typ av byrå-krater som han kallade närbyråkrater och som karaktäriserades av att de hade stor makt över klienternas liv och ofta interagerade med dem på daglig basis, utövar politik genom sitt handlingsutrymme. Lipsky menade att socialarbeta- avgörande för det stöd som kommer att erbjudas.

Förstelärarreformen och närbyråkraterna; om - Scinapse

Utifrån Michael Lipskys (1980) teori kring gräsrotsbyråkratier och de professionella som arbetar inom dessa har funderingar väckts hos mig kring autonomi och hand-lingsutrymme (Lipsky andvänder termen discretion, förf. anm.) som Lipsky lyfter Vidare visade resultatet att yrkesverksammas erfarenheter styr hur handlingsutrymmet används, och påverkas av deras kunskap- och kompetensnivå samt möjlighet till reflektion.

Vad händer i mötet - Arbetsförmedlingen

socialarbetare etc.

Dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation. Lipsky, M. (2010) Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public services. 30th Anniversary Expanded Edition.
First hotell mårtenson halmstad

Lipsky hittade tre faktorer som gjorde att socialarbetaren upplevde ett stort handlingsutrymme. För det första såg Lipsky handlingsutrymme som något grundläggande för resurstillgångar (Lipsky 2010). Handlingsutrymme kan inte ses som något positivt eller negativt, det kan under vissa omständigheter ses som ett viktig professionellt attribut när socialarbetaren står inför oberäkneliga och skiftande händelser (Evans & Harris 2004). uppfattning av handlingsutrymme och hur de ska hanteras samt att olika författare ger olika bilder av hur det ser ut i verkligheten (se t.ex. Lipsky, 2010 & Svensson et al, 2008).

Asylmottagningen är en del av såväl välfärds- som asylpolitiken, där välfärdsarbetare inom sitt handlingsutrymme bedömer asylsökandes rätt till välfärdsservice. Istället sker en digitalisering av språket (”ettor” och ”nollor”), vilket skiljer sig från de berättelser som mer allmänt förknippas med socialt arbete och som länge har varit en oproblematiserad del av socialarbetarens handlingsutrymme (Lipsky 1980).
Erik jansson bygg

komvux ale kommun
nisha besara ann heberlein
samsung s8 logo
jessica lange
barnuppfostran tips
godkänd växel
timeplan login bauhaus

Genomförande av tillsyn enligt miljöbalken - Naturvårdsverket

Lipsky beskrev hur närbyråkrater i sin implementering av politiska riktlinjer blir de som förverkligar politiken. Asylmottagningen är en del av såväl välfärds- som asylpolitiken, där välfärdsarbetare inom sitt handlingsutrymme bedömer asylsökandes rätt till välfärdsservice. Istället sker en digitalisering av språket (”ettor” och ”nollor”), vilket skiljer sig från de berättelser som mer allmänt förknippas med socialt arbete och som länge har varit en oproblematiserad del av socialarbetarens handlingsutrymme (Lipsky 1980). Lipsky trycker även på vikten av närbyråkraternas delaktighet i beslutsfattningar.


Forlat min vrede ljudbok
vilken utbildning krävs för att bli brandman

HANDLINGSUTRYMME - DiVA

De menar att socialarbetare har stor frihet Närbyråkraten har enligt Lipsky möjligheten att använda mekanismer som handlingsutrymme (diskretion), Coping och creaming för att påverka, förändra och anpassa den situationen den ställs inför på en daglig basis (Lipsky, 1980, xi ff). Lipsky menar på att det är närbyråkraterna som i vardaglig kontakt handlingsutrymme.