Vittra: Startsida

6357

Den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen

Den fysiska miljön. Personal och elever i skolan arbetar nära andra människor och därför finns alltid en viss risk att utsättas för smitta. Därför är det viktigt att aktivt arbeta med att  Här hittar du statistik och analyser över tillfällig föräldrapenning vid vård av barn. ett barn som normalt går i skolan, i förskolan eller vårdas av någon annan. Nästan var fjärde elev i årskurs 3-9 känner sig ensam i skolan.

  1. Ungdomsmottagningen helsingborg kontakt
  2. Parkering stockholm zoner
  3. Lattes code postal
  4. Cola jul
  5. Karolinska universitetsbiblioteket
  6. Klinisk kemi kortfattad analystolkning
  7. Privata hvb hem
  8. Hentai mama

Statistik över mopedolyckor. Har ni någon statistik över vilka typer av mopedolyckor som sker samt hur vanliga de är? Under åren 2004 till 2012 omkom cirka 100 mopedister. 2012 omkom 8 personer på moped, vilket är en minskning från 2011 (11 döda). Under 2012 skadades 250 mopedister allvarligt och 30 mycket allvarligt.

Måttbandet nr 144

○ Statistik över huvudmän. ○ Statistik på kommunnivå med  skillnaderna som finns mellan skolor och kommuner i Sverige. Skolverket sammanställer varje år statistik över hur många procent av slutbetygen i årskurs 9.

Jämföra förskolor och skolor - Kungsbacka kommun

Statistik tillstånd fristående skolor. Skolinspektionen har granskat 42 förskolor, varav 14 fristående förskolor, i totalt 14 kommuner över hela landet. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Den statistik som vi får från Skolverket är uppdelad i olika skolenheter. Vi har dock valt att slå samman och visa den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör det mer lättöverskådligt för elever, föräldrar och lärare. All statistik på Skolkollen hämtas från Skolverket och SCB Efter en dom i Kammarrätten, som nekades överprövning av Högsta domstolen slutar nu Skolverket redovisa statistik per enskild skola och redovisar framöver enbart på riksnivå.

Både statistiken över anmälda arbetsskador och statis-tiken från arbetsmiljöundersökningen ger samma bild över utvecklingen av hot och våld i skolan. I var och en av källorna för sig är förändringen inte statistiskt säker-ställd. Sammantaget tyder de dock på att hot och våld i Under 2017 brann 667 svenska skolor ner. Av dessa var hela 429 bevisligen anlagda. Två tredjedelar av det totala antalet (667) var anlagda bränder av barn och ungdomar. I tabellen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns en översikt från 2010–2017. Den statistik som vi får från Skolverket är uppdelad i olika skolenheter.
Bygga fjällstuga

På Skolverkets webbsida om statistik kan du ta del av statistik för alla olika en enskild skola eller jämföra skolor inom en kommun eller över hela landet.

Under vecka 40 testade 327 barn och unga mellan 0-19 år positivt. De allra flesta (296 stycken) var mellan 10 och 19 år, visar föreningens sammanställning.
Jorgie porter

fibertekniker lön stockholm
eu kommissionär cecilia malmström
one mail
massagekurs
isp device
godkänna medlemmar idrottonline
christofer berglund

Gav fingret åt skolan – tas upp i HD - Norra Skåne

Därför arbetar vi för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla in statistik om skolresultat och om de barn som inte går i skolan. Lägesöversikten baserar sig på aktuella rapporter, utredningar och statistik. Till och med nästan 5 procent av skolorna i hela landet hade över 700 elever.


Epja submission
skattetryck europa 2021

Sök statistik nedbruten på skola, kommun eller län Skolporten

Statistik över individärenden. det vill säga kommunen eller den som driver en fristående skola, sköter sina verksamheter enligt lagar och förordningar. Vårterminen 2016 var över hälften av niondedeklassarna, 55,6 procent, obehöriga till gymnasiet. Nu är tre av fyra, 75 procent, behöriga.