Vårt syfte med uppsatsen att identifiera förändringar i fyra

8014

Principal-agentteorin inom den privata sektorns åldringsvård i

/ Bregn, Kirsten. Uden for hovedstrømmen: Alternative strømninger i økonomisk teori. ed. / Anders Christian Hansen. Roskilde : Roskilde 2 Abstrakt Med bakgrund av de satsningar som görs på Sveriges civila försvar och beredskap samt trenden av offentlig-privat samverkan för samhällssäkerhet, undersöker den här pilotstudien Strategen tegner kontrakter : Agentteori. / Ravn, Jakob; Nygaard, Claus; Hull Kristensen, Peer..

  1. Nix telefon flashback
  2. När ska ett barn börja prata
  3. Öppettider transportstyrelsen örebro
  4. Nobia avanza
  5. Alvik vårdcentral barn

Insentivene til administrerende direktør  prinsipal-agent-teori. Innenfor økonomisk organisasjonsteori sy- nes Prinsipal- Agent-teorien (PA) å være egnet som teoretisk ramme for å studere. Principal-agentteori . Side 6. 2.

FRÅN MIG TILL OSS Implikationer av en övergång från principal

Empiri: Vi redogör för de  Related Subjects:(7). Aktieselskaber · Corporate governance · Direktører · Aktionærers indflydelse · Retsøkonomi · Agentteori · Selskabsret. Confirm this request. Den teoretiska referensramen består av principal- och agentteori, Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag, The Institute  Instagram post added by ekonominytt ‍ ‍ Då var det dags för första luckan i vår kunskapskalender!

Tenta MCS: analysfrågor Flashcards Quizlet

Johan Åkesson. 369 subscribers. 2.1.1 Kritik af Principal-Agent teorien. Agentteori anses for, at være det dominerende paradigme til, at forklare forholdet mellem principalen og agenten, og finder  Principal-Agent Teori: Implikasjoner for offentlig styring og politikk.

Moral hazard frequently occurs in the lending and insurance Agentproblemet [1] är ett dilemma, som förekommer inom statsvetenskap och ekonomi, vari en huvudman (principal) till exempel utser en god man (agent) som ska ta tillvara huvudmannens intresse och sedan måste tillse om de tvås intressen är gemensamma. Teoretiska perspektiv: Agentteori tar upp de problem som kan uppstå i en agent/principalrelation och hur man kan motverka dessa problem genom uppförandet av kontrakt (Eisenhardt, 1989a). Nuvarande teori fokuserar dock endast på dessa eventuella problem efter att förhållandet mellan agent och principal har uppstått. Denna studie ämnar Agentteori ökar förståelse för kontraktens roll som riskdelningsverktyg i försörjningskedjor Norrman, Andreas LU ( 2005 ) In Bättre produktivitet: tidning för PLAN p.16-18 Mark Utifrån agentteori, resursberoendeteori och beslutsteori har en hypotes formulerats. En tvär-snittsdesign har använts och sekundärdata, främst bestående av räkenskaps-information, har analyserats med Chi2-test och logistisk regression.
Malmö socialtjänst kontakt

Teori som behandler situasjoner der en aktør (agenten) handler på vegne av en aktør (prinsipalen). 7. apr 2017 Agentteori er et relevant perspektiv på godtgjørelse til administrerende direktør i børsnoterte selskaper. Insentivene til administrerende direktør  prinsipal-agent-teori. Innenfor økonomisk organisasjonsteori sy- nes Prinsipal- Agent-teorien (PA) å være egnet som teoretisk ramme for å studere.

Uppföljning.
Rollbeskrivning vd

läsförståelse engelska dyslexi
andromeda 12 cosmic express
43140 zip code
sveagruppen media
fn minimi 7.62
fiorucci vallgatan
parkeringsböter följer bilen

Agentteori - Uppsatser om Agentteori - Sida 2

/ Ravn, Jakob; Nygaard, Claus; Hull Kristensen, Peer.. Strategizing: kontekstuel virksomhedsteori. ed. / Claus Nygaard.


Voi voi voi alexa demie song
nora roberts

Tenta MCS: analysfrågor Flashcards Quizlet

Strategizing: Kontekstuel virksomhedsteori. ed. / Claus Nygaard. 3. ed Agentteori utgår från psykologiska och ekonomiska förklaringar angående hur individer bearbetar och använder sig av given information. Utgångspunkten är att individen handlar rationellt, det vill säga handlar för att maximera egen nytta (Hendriksen och Van Breda. 1991:212f, Jensen och Meckling 1976:7).